verder kijken

Verder kijken dan een papiertje:
het belang van een diploma voor baansucces

Stel, je hebt als werkgever een openstaande vacature en je moet een lijstje met eisen maken waaraan je perfecte kandidaat voldoet. Wat komt daar dan op te staan? Vaak zal ‘een afgeronde … opleiding’ erop terug te vinden zijn – meestal bovenaan. En dat is logisch toch? Want wat is een beter bewijs van kennis en kunde dan een diploma?

 

Hier is zeker wat voor te zeggen, maar toch blijkt een diploma niet altijd een garantie voor baansucces. Er zijn zelfs geleerden die beweren dat bepaalde persoonlijke eigenschappen beter bepalen of iemand succesvol is op de werkvloer dan het felbegeerde papiertje. Moeten we de diploma-eis dan maar helemaal van het lijstje schrappen of gaat dat te ver?

 

Helemaal niet nodig zo’n diploma

Wist je dat Steve Jobs en Mark Zuckerberg hun school nooit hebben afgemaakt? En wat dacht je van Bill Gates, de op één na rijkste man ter wereld: ook een ‘self-made man’ zonder opleiding. Oké, dit zijn dan misschien uitzonderlijke voorbeelden, maar toch mogen we gerust onze twijfels trekken bij het belang van een diploma voor een succesvolle carrière. Zo beweert voormalig hoofdeconoom van BNP Paribas en Vlaams opiniemaker Peter de Keyzer dat persoonlijkheid een veel betere graadmeter voor baansucces is dan een diploma. “Open en nieuwsgierig zijn. Eerlijk zijn. Verantwoordelijkheid nemen. Complimenten geven. Positief denken. Luisteren naar anderen. Feedback geven en kunnen krijgen. Moed hebben. Volhouden onder druk”, noemt de Keyzer belangrijke persoonlijke eigenschappen voor baansucces. Onderzoek van de VU naar de belangrijkste voorspellers voor studie- en werksucces, onderschrijft dit standpunt en concludeert dat competenties belangrijker zijn dan studieresultaten voor studie- en werksucces.

 

Waarom wel selecteren op diploma

Maar heeft het dan nog wel zin om te selecteren op diploma? In sommige vakgebieden is een diploma echt een must. Zo zou een chirurg of een jurist nooit aangenomen worden zonder de juiste papieren – en dat is maar goed ook. Toch is het ook voor sectoren waar een specifiek diploma minder relevant is nog altijd een goede manier om geschikte kandidaten te selecteren. Iemand die een studie afgerond heeft, beschikt immers niet alleen over kennis, het is ook een persoon die bewezen heeft iets met succes af te kunnen ronden: een doorzetter. Daarnaast staat er de komende tijd, onder invloed van robotisering, een hoop te gebeuren op de arbeidsmarkt. En dan is het wel zo fijn om te kunnen vertrouwen op de kennis van je werknemers. En ook al biedt een behaald diploma geen garantie voor een succesvolle werknemer, het voelt toch net iets zekerder om een afgestudeerde aan te nemen.

 

Bestaat er een tussenweg?

NewSkool onderschrijft het belang van een diploma, maar persoonlijkheid weegt voor ons nog zwaarder. Wij adviseren werkgevers om in eerste instantie vooral op zoek te gaan naar iemand met karaktereigenschappen die passen bij de organisatie. Wat betreft de benodigde competenties: een diploma kan hiervoor als bewijs dienen, maar een certificaat kan dat ook. Een diploma als bewijs van doorzettings- en leervermogen is wél nog altijd van grote waarde, vandaar dat wij onze medewerkers blijven stimuleren om tóch dat papiertje te halen. De combinatie tussen ervaring opdoen op de werkvloer en theoretische kennis verwerven in de schoolbanken vereist én vergroot de discipline en het geduld die nodig zijn voor een succesvolle carrière.

23 oktober 2018