newskool logo
Menu
8 oktober 2023

Privacyverklaring

Newskool verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze privacyverklaring. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Newskool, gevestigd aan Raaphorstlaan 17A 2245BG Wassenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Newskool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en het doel waarvoor we ze verwerken:

Categorie persoonsgegevens Reden verwerking
Voor- en achternaam Contact opnemen
Telefoonnummer Contact opnemen
E-mailadres Contact opnemen / mailings versturen (in het geval van nieuwsbriefinschrijvingen)
Woonplaats Eventuele reistijd inschatten
Geboortedatum Vaststellen identiteit. Bepalen levensfase.
Persoonsgegevens die op je cv staan wanneer je deze instuurt, zoals adresgegevens, opleidingen en werkervaring, etc. Contact opnemen/ sollicitatie beoordelen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Newskool verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder naar mensen die zich daarvoor hebben aangemeld.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, zoals het benaderen van geïnteresseerde kandidaten om hen te informeren en eventueel uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Newskool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sollicitatieformulier

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaartermijn
Voor- en achternaam 1 jaar Om na sollicitatie contact op te kunnen nemen over eventuele vacatures.
E-mailadres " "
Telefoonnummer " "
CV " "

Aanmeldformulier Inhousedag

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaartermijn
Voor- en achternaam 1 jaar Om na sollicitatie contact op te kunnen nemen over eventuele vacatures.
E-mailadres " "
Telefoonnummer " "
Geboortedatum " "
Woonplaats " "

Aanmeldformulier NewScout

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaartermijn
Voor- en achternaam 1 jaar Om na sollicitatie contact op te kunnen nemen over eventuele vacatures.
E-mailadres " "
Telefoonnummer " "
Geboortedatum " "
Woonplaats " "

Interesseformulier vacatures

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaartermijn
Voor- en achternaam 1 jaar Om na sollicitatie contact op te kunnen nemen over eventuele vacatures.
E-mailadres " "
Telefoonnummer " "
Geboortedatum " "

Aanmeldformulier nieuwsbrief

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaartermijn
Voor- en achternaam 1 jaar Om na sollicitatie contact op te kunnen nemen over eventuele vacatures.
E-mailadres " "

Contactformulier klanten

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden bewaartermijn
Voor- en achternaam 1 jaar Om na sollicitatie contact op te kunnen nemen over eventuele vacatures.
E-mailadres " "
Telefoonnummer " "

Delen van persoonsgegevens met derden

Newskool verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NewSkool gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NewSkool gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In ons cookie-report vind je een overzicht hiervan.

Het bedrijf Wonderkind is een bedrijf dat Newskool heeft ingezet om relevante vacature advertenties te tonen. De privacy statement van Wonderkind kun je hier lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NewSkool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar backoffice@newskool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Newskool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Newskool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met backoffice@old.newskool.nl