newskool logo
Menu
Jun 2022

“Wettelijk gezien bestaat detacheren helemaal niet”

Detacheren is geen uitzenden, zo veel is wel duidelijk. Toch denkt de wet daar anders over. Hier zoeken we het voor je uit.

Detacheren is geen uitzenden, zo veel is wel duidelijk. Toch denkt de wet daar anders over en gelden voor de detacheerbranche dezelfde wetten en regels als voor de uitzendbranche. Zowel voor detacheerders als medewerkers die gedetacheerd worden, levert dit in de praktijk lastige situaties op.

“Wettelijk gezien bestaat detacheren helemaal niet”

Maar goed, de wet is de wet en daar veranderen we helaas niets aan, toch? Alexander Kist, Co-Founder van Newskool denkt daar anders over. Uit een jarenlange, steeds verder opborrelende onvrede over deze kwestie, besloot hij actie te ondernemen. Hij volgde een Master Arbeidsrecht en onderzocht wanneer een arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst is en wanneer niet. Daarnaast is hij als actief lid in de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), inmiddels een wandelend kenniscentrum geworden op het gebied van arbeidsrecht voor detacheerders. Samen met de andere leden van de branchevereniging VvDN doen ze een concreet voorstel aan de politiek om de rechten van detacheerders en gedetacheerden voor eens en voor altijd wettelijk gezien netjes en correct te regelen.

Maar wat is dan eigenlijk het verschil tussen uitzenden en detacheren?

Hier wordt het gelijk al interessant, want semantisch gezien en ook in de praktijk is er een duidelijk verschil tussen uitzenden en detacheren. Maar wettelijk gezien bestaat ‘detacheren’ helemaal niet. Alexander Kist zegt hier het volgende over: “Er bestaat geen wettelijke definitie van detacheren. Toch is er een groot verschil tussen uitzenden en detacheren. Bij detacheren is er namelijk geen sprake van een allocatiefunctie: uitzenden als werving- en selectie-instrument, waarbij vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar gebracht worden. Een detacheerder plaatst vaak hoger opgeleide werknemers (meestal) met een vaste arbeidsovereenkomst bij opeenvolgende opdrachtgevers en dat is bij uitzenden niet het geval. De enige echte overeenkomst tussen detacheren en uitzenden is dat er beide sprake is van een driehoeksrelatie tussen een werkgever, een werknemer en een opdrachtgever. En daar zit nu juist het probleem, want in de huidige wetgeving worden alle driehoek arbeidsrelaties als ‘uitzendovereenkomsten’ gekwalificeerd.”

Wat levert dat in de praktijk voor problemen op?

“In de praktijk levert dat meerdere lastige situaties op. Zo hebben gedetacheerden onder andere te maken met een zogeheten ‘inlenersbeloning’. Dit houdt in dat niet hun werkgever, de detacheerder waar ze bij in vaste dienst zijn, bepaalt wat de arbeidsvoorwaarden zijn, maar de opdrachtgever. Het gevolg hiervan is dat twee gedetacheerden precies hetzelfde werk kunnen doen bij verschillende opdrachtgevers, maar een heel ander salaris en arbeidsvoorwaarden hebben. Dat vind ik op zijn zachtst gezegd krom geregeld.”

Daarnaast geldt er ook een belemmeringsverbod. ‘Dit houdt in dat een werkgever in een driehoek arbeidsrelatie na afloop van de terbeschikkingstelling niets in de weg mag leggen aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld’. “In gewone mensentaal: de gedetacheerde mag altijd in dienst treden bij de opdrachtgever. De vraag is of dit detacheerders aanmoedigt om veel te investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun werknemers: ik denk van niet.”

Is er ook een oplossing?

“Ik geloof dat er een redelijk eenvoudige oplossing voor het probleem is: in de regel- en wetgeving een uitzondering maken voor de detacheerbranche. Dat ligt eigenlijk helemaal in lijn met het advies van de Raad van State uit 1997 om ‘een nadere regeling voor het meer bestendige in- en uitlenen van personeel door detacheerders in het leven te roepen’. Die regelgeving is er alleen nooit gekomen. Dat dit wél mogelijk is blijkt uit de regelgeving die aangepast is voor payrolling, wat ook als driehoeksarbeidsrelatie en dus als uitzendovereenkomst gekwalificeerd wordt. Dan moet het voor detacheerders ook mogelijk zijn. Als VvDN hebben we daarom een ‘Voorstel tot een verbeterde implementatie van de Europese Uitzendrichtlijn’ geschreven waarin we suggesties doen hoe we dit aan kunnen pakken.”

Alexander Kist en de VvDN hebben het punt inmiddels op de landelijke politieke agenda gezet. En met succes: steeds meer politici en Kamerleden raken ervan overtuigd dat detacheren niet hetzelfde is als uitzenden en dat hier andere spelregels bij horen. Karien van Gennip, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, presenteerde op 30 mei een brief aan de Tweede Kamer waarin deze zaak aan de orde komt.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk ook eens het artikel op ZiPconomy over dit onderwerp of als je echt de diepte in wilt, lees het onderzoek van Alexander Kist over deze kwestie.