newskool logo
Menu
Sep 2021

Vrouwen ICT

Waarom vrouwen niet in de ICT werken en waarom dat wel zou moeten

Nog geen 15% van de Nederlandse werknemers in de ICT is vrouw. En van de eerstejaars studenten die vorig jaar een ICT-studie op wo of hbo niveau begonnen, was slechts 10% vrouw. De ICT-sector is een mannenwereld, daar kunnen we met deze cijfers niet omheen. Maar waar zit ‘m dat eigenlijk precies in? Spreekt het aanbod aan banen binnen de sector vrouwen simpelweg niet aan? Is het imago van de ICT – terecht of onterecht – te mannelijk? En is het überhaupt belangrijk dat er meer vrouwen aan het werk gaan in deze sector en waarom? We zochten het voor je uit.

Het belang van meer vrouwen in de ICT

Het belang van meer vrouwen in de ICT is groot. Op het moment is er geen sprake van een gezonde man/vrouw verhouding en dat heeft een aantal negatieve consequenties voor ICT-bedrijven. Uit de resultaten van de Gender Balance Study, een groot onderzoek uit 2018 naar de voordelen van een evenwichtige samenstelling op de werkvloer, blijkt onder andere het volgende: “Wanneer er sprake is van een evenwichtige man/vrouw verdeling op de werkvloer is de loyaliteit en betrokkenheid onder medewerkers hoger, de klantbinding is sterker en er wordt meer winst gemaakt.”

Behalve dat bedrijven met een goede gender ratio in algemene zin dus succesvoller zijn, is het belang van meer vrouwen specifiek binnen de ICT extra groot. Er is namelijk een schreeuwend tekort aan ICT’ers in ons land. Door meer vrouwen op te leiden en te laten werken binnen de ICT kan dit tekort aangevuld worden. Terwijl er tegelijk gewerkt wordt aan het herstellen van de man/vrouw verhouding binnen de sector – twee vliegen in één klap dus.

Waarom vrouwen niet voor ICT kiezen

Voor een deel wordt dit bepaald door onze cultuur. We houden er nu eenmaal van om op bepaalde beroepen ‘mannen’ of ‘vrouwen’ labels te plakken. En dat is helaas voor de ICT-wereld niet anders. Als we aan ICT’er denken, zien we nog te vaak een man voor ons. Experts geven aan dat we deze beeldvorming alleen kunnen veranderen door kinderen van jongs af aan, bijvoorbeeld op school, te enthousiasmeren voor de ICT en het genderlabel weg te nemen.

Daarnaast heerst er onder vrouwen nog een te technisch beeld van de ICT. Door de snelle veranderingen binnen de ICT ontstaan er iedere dag nieuwe banen. Denk bijvoorbeeld aan banen als: projectmanagers, softwaretesters, consultants en conceptontwikkelaars. Naast de zeer technische banen binnen de ICT – die overigens ook perfect door vrouwen vervuld kunnen worden – wordt het banenaanbod dus steeds groter en veelzijdiger. Vrouwen (en ook mannen trouwens) zijn hier nog te weinig van op de hoogte.

Bedrijven kunnen het verschil maken

Een cultuuromslag is dus essentieel om meer vrouwen in de ICT te krijgen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. ICT-bedrijven kunnen namelijk veel bewuster op zoek gaan naar vrouwen. Allereerst door vacatures ‘vrouwvriendelijker’ te maken door bijvoorbeeld parttimebanen aan te bieden voor vrouwen met een druk gezinsleven. Daarnaast kunnen bedrijven rolmodellen in de media naar voren schuiven: sterke vrouwen die het imago van ICT als mannenbolwerk kunnen doorbreken. Ook het organiseren van ICT-evenementen voor vrouwen kan een ‘gamechanger’ zijn. Het uiteindelijke doel is dat het percentage aan vrouwen in de ICT stijgt en de sector langzamerhand het mannenlabel verliest en het heel normaal wordt om als vrouw een ICT’er te zijn.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Newskool om werken en studeren te combineren? Neem contact met ons op.