newskool logo
Menu
Apr 2021

Effect corona IT

De effecten van corona op de IT-sector en arbeidsmarkt

Op een aantal bedrijven na die profiteren van de coronacrisis, heeft COVID-19 vooral veel malaise met zich meegebracht. Natuurlijk in eerste instantie op het gebied van volksgezondheid, maar ook de economie lijdt onder de crisis. Denk aan de horeca, de contactberoepen, maar ook binnen de reisbranche vallen rake klappen. Logischerwijs ligt de nadruk nu op de zwaarst getroffen sectoren, maar er zijn ook branches waar we minder over horen. Wat waren bijvoorbeeld de effecten van corona op de IT-sector en de IT-arbeidsmarkt? Precies dat zochten we voor je uit.

Effect corona IT

Winnaars en verliezers

Dat niet ieder bedrijf leed onder de coronacrisis, bewezen een aantal grote bedrijven binnen de IT-sector. Zo maakten bijna alle aanbieders van (video)communicatie-apps een sterke groei door. Neem bijvoorbeeld de applicaties Zoom of Teams – wie kent ze tegenwoordig niet? Ook IT-bedrijven die soft- en hardware faciliteerden op het gebied van thuiswerken, deden goede zaken.

Maar op een aantal grote winnaars na waren er ook verliezers: zeker aan het begin van de crisis waren de vooruitzichten niet goed. Uit een onderzoek uitgevoerd door NLdigital in mei vorig jaar bleek dat 80% van de ondervraagde IT-bedrijven te maken kreeg met uitgestelde projecten en 29% van de bedrijven zag klanten zelfs hele projecten annuleren. In de periode daarna trok de markt gelukkig redelijk snel weer aan. Met name omdat veel bedrijven, mede onder invloed van het thuiswerken, extra zijn gaan investeren in IT: zowel in apparatuur als in software.

Impact op de IT-arbeidsmarkt

Op de IT-arbeidsmarkt zagen we een vergelijkbare trend. Tijdens het begin van de pandemie vielen er rake klappen, maar ook hier trad vrij snel herstel op. Zo blijkt uit de data van NLdigital dat met name flexibele medewerkers aan het begin van de crisis in de problemen kwamen: 25% van de tijdelijke IT-contracten werd stopgezet. Maar een aantal maanden later rapporteerde het UWV al een veel minder negatieve trend en spraken van ‘geen tot een kleine krimp’ op de IT-arbeidsmarkt. Ook het aantal vacatures binnen de branche daalde kort na de uitbraak flink, met zo’n 15%. Maar ook hier gold dat deze trend zich niet doorzette. Inmiddels groeit het aantal vacatures juist weer, meldt onder andere het UWV.

IT-detacheerders melden minimale impact

Ook IT-detacheerders zien een vergelijkbare impact van COVID-19 op hun business. Floor van Heugten, Co-CEO bij Newskool, beaamt dit: “We mogen binnen onze branche echt van geluk spreken, zeker in vergelijking met andere branches. Aan het begin van de crisis heerste er wel veel onzekerheid, maar we zagen al snel de vraag naar goede IT-ers toenemen. We zien bijvoorbeeld de vraag naar programmeurs, dataspecialisten en IT-servicedesk medewerkers alleen maar stijgen. Organisaties lijken juist nu meer te investeren in IT om zich op een slimme manier voor te bereiden op de toekomt.”


Ben jij als organisatie op zoek naar talentvolle en gemotiveerde medewerkers? Newskool detacheert getalenteerde starters op de arbeidsmarkt die fulltime werken en in deeltijd studeren. Benieuwd welke Newskoolers op dit moment beschikbaar zijn voor jouw organisatie of wil je meer weten over onze werkwijze? Bekijk het hier.