Detacheringssector uithangbord voor ‘Land waarin wij willen werken’

18-02-2020 – Eind januari verscheen het rapport van de commissie Borstlap over de toekomst van de arbeidsmarkt. De Vereniging voor Detacheerders Nederland (VvDN), waarvan NewSkool ook lid is, herkent zich in veel uitgangspunten van de commissie. Maikel Plas, voorzitter van de VvDN: “Wij zien binnen het advies absoluut aanknopingspunten om juist als detacheringssector het uithangbord te zijn voor het ‘land waarin wij willen werken’. Inclusiviteit, duurzaamheid, zekerheid en wendbaarheid zijn thema’s die detacheerders al sinds jaar en dag op het lijf geschreven zijn. De VvDN wil dan ook graag een constructieve rol spelen in het komende overleg van de zgn. brede maatschappelijke alliantie om de aanbevelingen van de commissie verder uit te werken.”

De commissie beschouwt de doorgeschoten flexibilisering als kern voor het probleem en wil het aantal variëteiten in werkverbanden terugbrengen. Driehoekrelaties zoals detachering zijn, in de ogen van de commissie, voortaan verdacht en behoeven rechtvaardiging om te kunnen voortbestaan. De VvDN kan zich niet vinden in deze analyse. “Bij detachering is er geen sprake van flexwerk. De werknemers van detacheerders kiezen er bewust voor om vanuit een werkgever meerdere bedrijven te bedienen of te leren kennen. Detacheerders komen juist in hoge mate tegemoet aan de kwalitatieve werkgever-werknemer relatie die de commissie voorstaat”, aldus Maikel Plas.

Van de Nederlandse beroepsbevolking is 1,6% werkzaam als gedetacheerde. De circa 650 detacheringsbureaus in Nederland zorgen gezamenlijk voor een omzet van 6,2 miljard euro (in 2017).