newskool logo
Menu
Sep 2021

Externe frisse blik

Profiteer van de externe, frisse blik van nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers of medewerkers die van buiten komen, bijvoorbeeld via een detacheerder, kijken over het algemeen met andere ogen naar een organisatie als ze daar (tijdelijk) aan de slag gaan. Zo’n externe, frisse blik kan waardevol zijn en helpen tegen bedrijfsblindheid. Maar hoe zorg je er als organisatie nu voor dat je deze waarde ook optimaal benut?

Verwachtingen van een nieuwe medewerker

Een nieuwe medewerker brengt vaak hooggespannen verwachtingen met zich mee. Eindelijk begint de persoon die de stapel werk komt wegwerken. Ook neemt hij of zij vaak nieuwe energie en inzichten van buitenaf mee die je organisatie sterker kunnen maken. Zeker wanneer je iemand inhuurt, via een detacheerder of als zelfstandige, mag je verwachten dat de kennis en ervaring die hij of zij heeft opgedaan bij eerdere opdrachten gebruikt worden om de organisatie verder te helpen.

Een nieuwe medewerker met de nodige ervaring maakt deze verwachting ongetwijfeld waar. Maar of het nu komt door verlegenheid, tijdgebrek of snelle gewenning, nieuwe medewerkers doen veelal al snel ‘gewoon’ hun werk. Kritische vragen die horen bij een nieuwe omgeving verdwijnen dan soms naar de achtergrond. Waarom loopt een bepaald proces zo? Waarom zit deze persoon bij een overleg? Waarom wordt er gewerkt met dat specifieke programma? Waarom werken die afdelingen niet samen? Wellicht irritante vragen, maar o zo nuttig als iemand deze stelt. Het meest gegeven antwoord “Dat doen we altijd zo” geeft veelal aan dat er sprake is van een zekere bedrijfsblindheid.

100 dagen vragenlijst

Ook wanneer deze kritische vragen niet spontaan gesteld worden, kun je ervoor zorgen dat jouw organisatie beter gebruik maakt van de externe, frisse blik van nieuwe medewerkers. Een ‘100 dagen vragenlijst’ kan daarbij tot hulp zijn. Vraag nieuwe medewerkers in de eerste 100 dagen de vragenlijst in te vullen en ga daarna met ze in gesprek. Op deze manier kunnen ze aangeven wat hen opvalt, in negatieve én in positieve zin. De informatie die de vragenlijst oplevert is waardevol. Want bedrijfsblindheid heeft niet alleen betrekking op wat beter kan, maar vooral ook op wat je organisatie goed of bijzonder maakt.

100 dagen vragenlijst

1. Wat valt je op aan de sfeer binnen de organisatie? Wat zijn volgens jou de belangrijkste normen en waarden

?2. Waar is deze organisatie echt goed in? Wat kun jij leren van de mensen hier?

3. Wat vinden de medewerkers hier normaal, maar was voor jou nieuw, raar of onlogisch?

4. Wat zou jij als eerste veranderen in deze organisatie?

5. Wat kunnen ze van jou leren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan ervaringen bij eerdere opdrachtgevers of aan kennis verkregen tijdens een recente opleiding of cursus.

Newskool detacheert medewerkers bij uiteenlopende opdrachtgevers. In onze traineeships werken onze medewerkers fulltime en ronden zij in deeltijd een hbo- of wo-studie af. Meer weten? Neem contact met ons op of lees hier meer informatie.