newskool logo
Menu
Sep 2021

Check persoonlijk leiderschap

Toon jij persoonlijk leiderschap? Doe de check!

Persoonlijk leiderschap: een term die we steeds vaker voorbij horen komen, bijvoorbeeld in vacatures, maar ook op de werkvloer zelf. En ondanks dat we ons allemaal een beeld kunnen vormen wat persoonlijk leiderschap precies is, namelijk de ‘leiding’ nemen over jezelf en je eigen leven, blijft het in de praktijk voor veel mensen een nogal abstract begrip. We vinden het met name lastig om voor onszelf te beoordelen of we persoonlijk leiderschap tonen. Om die reden stelden we een checklist op aan de hand van 6 punten, waarin jij kan toetsen of je persoonlijk leiderschap toont.

Check persoonlijk leiderschap


1. Je kent je sterke en zwakke punten

Een basisvoorwaarde om persoonlijk leiderschap te kunnen tonen, is dat je precies weet wie je bent en wat je sterke en zwakke punten zijn. Maak eens een lijstje van je 5 sterke en 5 zwakke punten en vraag mensen om je heen om hier feedback op te geven. Door jezelf bewust te worden van je kwaliteiten, maar ook van je gebreken, kun je pas echt goed richting geven aan je eigen leven.

2. Je weet wat je doelen zijn

Een tweede belangrijke voorwaarde is dat je jezelf (persoonlijke) doelen weet te stellen: doelen die een duidelijke richting geven in jouw leven. Afhankelijk van de grootte van je doelen kunnen ze weken, maanden of zelfs jaren in beslag nemen. Probeer daarom altijd je hoofddoelen op te delen in subdoelen. Probeer daarnaast zoveel mogelijk te werken met meetbare doelen: zo kun je je voortgang beter monitoren en weet je wanneer je de eindstreep gehaald hebt.

3. Je kan prioriteiten stellen

Om je persoonlijke doelen te behalen, moet je leren om prioriteiten te stellen. Welke taken zijn essentieel voor het bereiken van je doelen en welke taken kunnen nog wel even wachten? In lijn hiermee ligt ook het efficiënt indelen van je tijd. Het leren stellen van prioriteiten is vaak ook ‘nee’ leren zeggen – wees daar niet te bang voor.

4. Je bent een teamspeler

Een teamspeler? Het gaat bij persoonlijk leiderschap toch juist om de leiding over je eigen leven nemen? Dat klopt, maar in de praktijk, of het nu gaat om je persoonlijke, studerende of werkende leven, krijg je altijd met andere mensen te maken. En sterker nog: soms heb je anderen nodig om je doelen te bereiken. Probeer de richting die je op wilt gaan aan te houden, maar blijf wel openstaan voor meningen, suggesties en wensen van anderen.

5. Je durft actie te ondernemen

Iemand die persoonlijk leiderschap toont, durft actie te ondernemen. Zoals eerder verteld, kun je een hoofddoel opdelen in subdoelen: deze subdoelen zijn vaak specifieke acties die je moet ondernemen. Om snel stappen te zetten richting je persoonlijke doelstelling is een proactieve houding van groot belang.

6. Je blijft leren van jezelf

Persoonlijk leiderschap tonen is een doorlopend proces in je leven. Behalve vooruit kijken naar de doelen die je wilt behalen, moet je ook terug kunnen kijken. Wat ging er in het verleden goed en fout en wat heb je daarvan geleerd? Door af en toe een moment te nemen voor zelfreflectie, blijf je de juiste keuzes maken en kun je indien nodig bijsturen.

Newskool detacheert medewerkers bij uiteenlopende opdrachtgevers. In onze traineeships werk je fulltime en rond je in deeltijd een hbo- of wo-studie af. Meer weten? Neem contact met ons op. Benieuwd naar onze traineeships? Bekijk ze hier.