effectief studeren

Effectief studeren, hoe doe je dat?

Bij NewSkool studeren alle medewerkers naast hun fulltime baan, in deeltijd aan een universiteit of hbo. Op het eerste gezicht een bijna onmogelijke prestatie maar toch blijkt het, met name door slim en effectief te studeren, in de praktijk goed te doen. Daarvoor hebben we een best practice methode en bijbehorende training ontwikkeld.

 

Wil jij dit studiejaar ook goed beginnen? Hieronder zeven tips om effectief te studeren.

 

1. Ga altijd naar college

De eerste tip is simpel en effectief, maar vereist wel de nodige discipline: ga altijd naar college! De collegereeks geeft je als het goed is een doorsnede van de stof, opgeknipt in een aantal min-of-meer gelijke delen. Bereid het college goed voor en stel vragen. Als dat niet direct kan (grote collegezaal, college online volgen) kun je in ieder geval tijdens de presentatie alert zijn op de antwoorden op je vragen.

 

2. Structureer de stof

Het menselijk geheugen is opgebouwd uit verschillende delen, grofweg het korte- en het langetermijngeheugen. Door slim gebruik te maken van de opbouw en werking van het geheugen kun je meer onthouden met minder inspanning. Het kortetermijngeheugen heeft een beperkte capaciteit. Daarom is het beter om gefaseerd te studeren in plaats van alles in één keer te doen, zodat je de tijd hebt om de stof in je langetermijngeheugen op te slaan. Het langetermijngeheugen is hiërarchisch opgebouwd (vergelijkbaar met een organogram). Door de stof ook hiërarchisch te structureren kun je het gemakkelijker onthouden.

 

3. Visualiseer de stof

Uit onderzoek blijkt dat mensen een tekst op lange termijn voldoende onthouden als ze deze zes keer aandachtig lezen. De tijd en concentratie die daarvoor nodig zijn, zijn voor de meeste mensen, zeker studenten in deeltijd, niet op te brengen. Door de stof visueel samen te vatten kun je de (essentie van de) stof zesmaal voorbij laten komen zonder dat je de hele tekst zes keer woord voor woord moet lezen. Teken bijvoorbeeld een landkaart van de stof met een overzicht van de verschillende onderdelen en de verbanden daartussen.

 

4. Studeer in een geschikte ruimte

Zorg voor een studieruimte met een comfortabele temperatuur en goed licht. Daglicht is het beste, maar als dat er niet is moet het in ieder geval niet alleen licht van tl-buizen of op daarop gebaseerde spaarlampen zijn. Je zenuwstelsel ervaart neonlicht namelijk niet als licht, zodat het je lichaam aanzet tot slaap.

 

Ook moet er natuurlijk zo min mogelijk afleiding zijn. Dat hedendaagse studenten beter in staat zouden zijn om parallelle informatiestromen te verwerken is niet waar. Ze zijn er hooguit meer aan gewend om dat te doen. Studeren gaat het beste alleen, in een stille omgeving en zonder telefoon en internet.

 

5. Zorg dat je fysiek en mentaal fit bent

Studeren is topsport: de hersenen verbruiken veel energie. Er wordt wel beweerd dat goed studeren per uur evenveel energie kost als hardlopen. Hoe dan ook is het “hoe fitter hoe beter”, maar je kunt dat beter niet overdrijven. Als je te stevig sport, blijft er minder energie over voor de hersenen. Dus op sportdagen niet studeren of op studeerdagen niet sporten.

 

Als je zaken aan je hoofd hebt, is het natuurlijk ook lastiger om je te concentreren. Soms is het beter om die eerst op te lossen en dan pas te gaan studeren. Let wel op dat je niet gaat SOGgen: het is een bekend verschijnsel dat allerlei randzaken enorm aan belang winnen als je moet studeren. Je kunt dat oplossen door daar in je planning rekening mee te houden. Plan bijvoorbeeld tijd in om voordat je gaat studeren een wasje te draaien of boodschappen te doen. Leg tijdens het studeren een to-do-lijst binnen handbereik. Als je dan dingen bedenkt die je nog moet doen schrijf je ze daar op, dan zijn ze uit je hoofd en kun je ze later inplannen.

 

6. Maak een realistische planning

Veel studenten vinden dat ze het druk hebben, maar ze hebben geen goed idee waar ze hun tijd aan besteden. Als je een aantal weken een logboekje bijhoudt en daarin twee keer per dag opschrijft wat je elk uur hebt gedaan, zul je verrast zijn hoeveel tijd je vrij kunt maken. Als toch blijkt dat je niet genoeg tijd hebt om de hele stof goed te leren, kun je beter de helft van de stof heel goed leren dan de hele stof half. Ten eerste is de kans best groot dat je het tentamen haalt als je de helft van de stof goed kent. En als je het tentamen niet haalt, hoef je voor het hertentamen alleen de andere helft nog te leren. Als je de hele stof half hebt geleerd, ben je die snel weer vergeten en is de kans groot dat je het later nog een keer moet bestuderen.

 

7. Kies vakken die je écht interessant vindt

Veel studenten hebben een extrinsieke motivatie voor hun studie. Ze willen bijvoorbeeld het hoogste niveau halen, de verwachtingen van ouders waarmaken of ervaren groepsdruk om een bepaalde studie te doen. Het is best mogelijk om op basis van extrinsieke motivatie uiteindelijk een hbo- of universitair diploma te behalen. Maar alleen als je intrinsiek gemotiveerd bent, dus dat je niet moét, maar wílt leren, ben je in staat om echt effectief te studeren. Kies daarom altijd voor vakken die je echt interesseren.

 

Meer weten?

Wij geven de training effectief studeren niet alleen aan NewSkoolers, maar ook aan andere studenten. Wil jij deze training volgen, bijvoorbeeld samen met je vereniging of huisgenoten? Neem dan contact op met Sophia Dekker voor de mogelijkheden.

17 september 2018