detacheren vs uitzenden

Wat is eigenlijk het verschil tussen detacheren en uitzenden?

Een goede vraag! Enkele antwoorden die we voorbij horen komen: “Uitzendwerk is tijdelijk werk voor korte duur en detachering voor langere duur. Detacheren is uitzenden voor slimme mensen. Detacheren… dat is toch gewoon een duur Frans woord voor uitzenden?” Fout, fout en fout!

Ondanks dat detacheren en uitzenden zeker raakvlakken hebben en in sommige van de bovenstaande antwoorden een kern van waarheid zit, verschillen de twee wezenlijk van elkaar. Maar hoe verschillen ze dan precies? En welke werkvorm past het beste bij jou? Om deze en meer vragen te beantwoorden, zetten we de vier grootste verschillen tussen detacheren en uitzenden voor je op een rijtje.

 

1. Vast contract versus uitzendcontract

 

Vast contract met zekerheid
Als je gedetacheerd wordt, is de detacheringsorganisatie je werkgever. Je hebt een (vast) contract met duidelijke afspraken en een opzegtermijn. Eigenlijk dus net als bij iedere andere baan. Dit betekent ook dat als de detacheerder even geen klus voor je heeft, je gewoon doorbetaald krijgt; je bent namelijk in dienst bij de detacheerder.

 

Uitzendcontract met vrijheid
Een uitzendcontract geeft je wat minder zekerheid. Het gaat hier om een tijdelijk contract bij een werkgever, waarin het uitzendbureau als een soort tussenpersoon fungeert. Zijn de werkzaamheden afgelopen, dan stopt je contract. Ook krijg je alleen je gewerkte uren uitbetaald. Werk je bijvoorbeeld de ene week 20 uur en de andere week 10 uur dan zie je dat gelijk terug op je loonstrookje. Deze ‘losse’ arbeidsrelatie werkt overigens ook omgekeerd: je hebt als uitzendkracht vaak minder contractuele verplichtingen en meestal een kortere opzegtermijn.

 

2. Lange versus korte relatie

Bij detacheren is het uitgangspunt een lange arbeidsrelatie en bij uitzenden een korte(re) arbeidsrelatie. Maar is dit eigenlijk wel zo? Er zijn toch ook medewerkers die jarenlang via een uitzendbureau werken? En hoe zit het met gedetacheerden die kort op een klus zitten? Het is inderdaad zo dat de vergelijking lange tegenover korte relatie in de praktijk niet altijd opgaat. Je ziet het verschil wel terugkomen in de intentie van detacheerders en uitzenders. Een detacheerder is meestal op zoek naar medewerkers waarin ze willen investeren. Met als doel een succesvolle arbeidsrelatie opbouwen voor langere duur. Voor een uitzendbureau – ook al werk je al een hele tijd voor een opdrachtgever – is het minder relevant om bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van een medewerker.

 

3. Specialistisch versus algemeen werk

Een uitzendkracht voert in de regel (tijdelijke) algemene werkzaamheden uit. Denk aan productiewerk, administratief werk of werk in de horeca. Gedetacheerden voeren vaak juist specialistische werkzaamheden uit, bijvoorbeeld in de IT of finance sector. Specialistische kennis in combinatie met de frisse blik van een ‘buitenstaander’, is wat een opdrachtgever veelal zoekt. En kennis die je nog niet hebt, kun je in alle rust vergaren: detacheren is namelijk ook investeren in een medewerker. Bij uitzenden is specialistische kennis een fijne bijkomstigheid, maar vaak geen vereiste – de werkzaamheden hebben immers een algemener karakter. Er wordt ook minder tijd in je geïnvesteerd. In lijn hiermee zijn de opleidingseisen voor uitzendkrachten vaak ook lager dan bij gedetacheerden.

 

4. Hechte versus zakelijke relatie

De relatie tussen een detacheerder en een medewerker is over het algemeen hechter dan de relatie tussen een uitzender en een medewerker. Nu moeten we toegeven – om het nog wat lastiger te maken – dat bij detachering de onderliggende relaties ook kunnen verschillen en afhankelijk zijn van het type detachering. Dit vraagt om een korte toelichting.

 

Deta-vast detachering en detachering volgens ‘NewSkool’
Bij deta-vast detachering, waar je als medewerker gedetacheerd wordt bij een opdrachtgever met uitzicht op een vast dienstverband, voel je je als medewerker vaak erg verbonden met de organisatie van de opdrachtgever en in iets mindere mate met de detacheerder. Bij detachering volgens bijvoorbeeld NewSkool, waar je gedetacheerd wordt bij verschillende opdrachtgevers, vervul je meer de rol van externe specialist. En deel je uit naam van de detacheerder je kennis en vaardigheden. De betrokkenheid tussen jou als medewerker en de detacheerder is groot. Als mensen je vragen: “Waar werk je?”, noem je zonder twijfel de naam van de detacheerder eerst.

 

Zakelijke relatie met uitzendbureau
Bij uitzendkrachten zijn de onderlinge relaties minder complex te definiëren. De uitzender heeft altijd de rol van ‘tussenpersoon’. De uitzender faciliteert de opdrachtgever, maar heeft een minder hechte band met jou als medewerker. Als uitzendkracht voel je je meer betrokken bij de organisatie waar je voor werkt dan bij het uitzendbureau. Deze laatste partij ken je toch vooral van het ‘zakelijke gedeelte’ en het loonstrookje aan het einde van de maand.

30 maart 2018