WAT IS AGILE WERKEN

en waarom is het zo populair?

 

Terwijl ‘Agile werken’ jaren geleden vooral bekend was onder softwareontwikkelaars, wordt deze manier van werken inmiddels omarmt door veel organisaties. ‘Agile’ betekent letterlijk vertaald ‘behendig en lenig’. Maar waarom hebben organisaties, juist nu, er belang bij om hun projecten op een ‘lenige’ manier in te richten? Hieronder beantwoorden we deze vraag, bespreken we welke 4 waarden ten grondslag liggen aan Agile werken en gaan we dieper in op de bekendste Agile-methodiek van dit moment.

 

DE 4 WAARDEN VAN AGILE

Ondanks dat Agile werken de laatste jaren in populariteit toeneemt, is het geen nieuwe filosofie. In de jaren 90 zijn de eerste ideeën voor deze nieuwe manier van werken ontstaan. De ideeën kwamen voort uit een groeiende onvrede over de toentertijd gangbare, niet-flexibele en té praktijkgerichte aanpak. In 2001 zette een groep softwareontwikkelaars de nieuwe gedachten op papier. Ze stelden een manifest op dat bestaat uit 4 waarden. We lopen ze kort door.

1. Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen

De nadruk binnen Agile werken ligt op werken in teams en onderlinge communicatie. Processen en hulpmiddelen zijn belangrijk, maar mogen in een project nooit leidend zijn.

2. Werkende software boven allesomvattende documentatie

Stapels papierwerk en uitgebreide documentatie van specificaties kun je vergeten binnen Agile werken. In stappen wordt er een werkend stukje van een product opgeleverd. Alle stappen samen vormen het uiteindelijke eindproduct.

3. Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen

Agile werken draait om samenwerking en flexibiliteit. Samen met een klant wordt een project doorlopen, waarin overleg en het verwerken van feedback een grote rol krijgen.

4. Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

De laatste waarde gaat over het kunnen inspelen op verandering. Binnen de Agile-methodiek bestaat het geloof dat een eindproduct ‘ontstaat’ in het proces en niet zozeer tot stand komt aan de hand van een vast vooropgesteld plan.

AGILE EN SCRUM

We kunnen Agile het beste zien als een filosofie en niet als een vaste methode. Binnen Agile werken zijn er wel verschillende methodieken die je toe kunt passen. De bekendste hiervan is Scrum. Met behulp van deze methode wordt samen met de klant gewerkt in zogeheten sprints (iteraties). Deze sprints, vaak van 2 tot 4 weken, kun je het beste zien als tussenstappen (deelproducten) om tot een eindproduct te komen. Na elke sprint is er een moment van overleg met de klant en wordt de feedback door het Scrumteam verwerkt. Het fijne aan deze methode is dat je geleidelijk naar een eindproduct toewerkt en heel snel in kunt spelen op veranderingen of nieuwe ideeën die tijdens het proces naar voren komen.

 

WAAROM IS ‘AGILE WERKEN’ ZO POPULAIR?

Er zijn veel redenen waarom veel grote corporates, maar ook steeds meer kleine bedrijven kiezen voor Agile werken. Eén van de voornaamste redenen is dat het op deze manier bijna onmogelijk is om een product af te leveren dat helemaal niet aansluit op de wensen van de klant. Je hebt immers samen met de klant het gehele proces doorlopen en feedback is gedurende het traject al verwerkt. Hierdoor is zowel voor de ontwikkelaar als de klant het risico laag. Daarnaast blijkt uit de praktijk, zeker als de ontwikkelaar werkt met een multidisciplinair team, dat de kwaliteit van het eindproduct hoog is. Al met al een filosofie die organisaties, klanten en medewerkers op een fijne manier samen laat werken – een echte win-winsituatie.

NewSkool detacheert medewerkers bij uiteenlopende opdrachtgevers. In onze traineeships werk je fulltime en rond je in deeltijd een hbo- of wo-studie af. Meer weten? Neem contact met ons op of meld je aan voor de online Meet & Greet. Benieuwd naar onze traineeships? Bekijk ze hier. Wil je weten wat NewSkool voor jou als organisatie kan betekenen? Bekijk dan een onze Werken met NewSkool pagina.

30 maart 2021